Allmänna nyheter

Eskilstuna Strokeförening och STROKE länsföreningen Södermanland har tillsammans öppnat ett kansli.

Adress,  Eleonoragatan 18, 633 43 Eskilstuna    tel. 076 3407799/Eva Klevefelt

 

 

Strokepatienter mindre fysiskt aktiva

 

Enligt en Uppsalabaserad studie är personer som drabbas av stroke är mindre fysiskt aktiva både före och flera år efter sjukdomen än genomsnittet av befolkningen.

– Äldre som haft stroke har mycket låg fysisk aktivitet ett till tre år efter sjukdomen trots att de har kvar sin motorik och kognitiva förmåga, säger Birgit Vahlberg, sjukgymnast på Akademiska sjukhuset
och doktorand vid Uppsala universitet i ett pressmeddelande.

Resultaten visar att nästan 60 procent av strokedrabbade över 65 år inte tillräckligt aktiva vilket ökar risken för återinsjuknande, hjärt-kärlsjukdom, fallskador och ny sjukhusinläggning.

I studien ingick närmare 200 Upplänningar i 65-85 årsåldern som vårdades på
Akademiska sjukhuset för stroke under 2008-2010.

publicerad i Netdoctor

 

En dag i Vilsta med korvgrillning